Чек-лист „Насърчавате ли безопасното шофиране?“

С помощта на този чеклист можете да проверите как вашата организация прилага добри практики, с които насърчава безопасното шофиране. Той е разделен на две части - за работещите, които шофират като част от тяхната работа и за всички работещи.

Въпросите, които ще намерите в чеклиста, могат също и да ви дадат идеи за обучения, разяснителни кампании или специфични правила, на които да обърнете внимание.

В края на страницата ще намерите линк за изтегляне в Word формат.

Вашият коментар