Трудов травматизъм при работа с циркулярни машини

cirkulyar Брошурата е издадена от:

  • Министерство на труда и социалната политика
  • Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост
  • Браншова камара на дървопреработващата и мебелна промишленост

с финансовата подкрепа на Фонд "Условия на труд"

Съдържа:

1. Правила при работа на цикуляр за надлъжно рязане
2. Правила за работа на циркуляр за напречно рязане
3. Лични предпазни средства
4. Опасности при работа с циркулярни машини - механични опасности; електрически опасности; комбинация от опасности.
5. Предпазни мерки за защита.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.