Работа с диизоцианати

diizocianatiКакво представляват диизоцианатите?
Диизоцианатите са химикали, които се предлагат във вид на течности, твърди вещества или разтвори. В комбинация с полиоли (напр. полиестери и полиетери със свободни хидроксилни групи) или други съединения с активни въглеродни атоми, те се използват за производството на клетъчни и неклетъчни полиуретанови полимери, покривки, слепващи вещества, уплътняващи материали, еластомери и лакове.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.