Постер: Работа с диизоцианати

Постер 40х60 I PDF I 875 KB

Какво представляват диизоцианатите?

Диизоцианатите са химикали, които се предлагат във вид на течности, твърди вещества или разтвори.

В комбинация с полиоли (напр. полиестери и полиетери със свободни хидроксилни групи) или други съединения с активни въглеродни атоми, те се използват за производството на клетъчни и неклетъчни полиуретанови полимери, покривки, слепващи вещества, уплътняващи материали, еластомери и лакове.

Къде се използват диизоцианатите?

Диизоцианатите се използват основно за производство на полиуретанови пени, както и в строителството, изолацията, автомобилната промишленост, мебелната промишленост, производството на домакински уреди, текстилната и обувната промишленост.

Безопасна работа

Диизоцианатите са реактивни химикали, които изискват правилен начин на употреба, осигуряващ безопасното им ползване.

Това означава да се избягва директна експозиция на тялото чрез вдишване, контакт с кожата или поглъщане (през устата).

По конкретно, трябва да се избягва вдишването на пари, аерозоли и прах, тъй като това може да доведе до дразнене и в някои случаи до намаляване на белодробната функция и/или свръхчувствителност (астма).

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОСТЕРА

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай