Превоз на опасни товари по шосе

превоз на опасни товари по шосе Брошура, подготвена от Асоциация на  българсте предприятия за международни превози и пътищата.

В брошурата са засегнати въпроси свързани с:

  • значение на знаците за сигнализация на МПС с опасни товари и номерата на тях
  • основни правила при произшествие
  • забрана за съвместно натоварване на пакети със знаци за опасност
  • знаци за опасност, поставяни на превозни средства и пакети
  • транспортно-съпроводителни документи
  • задължително оборудване и лични предпазни средства
  • пример за писмени указания в случай на произшествие

 

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.