Механични увреждания при студено обработване на материалите

metaliБрошура на:

Българска Браншова Камара Машинoстроене
Синдикална Федерация на Машиностроителите и Металоработниците на КТ “Подкрепа”
Министерство на Труда и Социалната Политика

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.