Изисквания на Наредба № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина

dyrvoobrabotvashtaБрошурата е издадена от:

  • Министерство на труда и социалната политика
  • Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост
  • Браншова камара на дървопреработващата и мебелна промишленост

Брошурата разяснява изискванията на Наредба № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина:
- къде се прилага наредбата;
- какви са изискванията към работните места;
- какви са изискванията към работното оборудване;
- какви са специфичните изисквания;
- как се обезопасява работното оборудване.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.