Безопасна работа с кари – указания за супервайзори

безопасно управление на кари за супервайзори

Брой страници: 14

Инцидентите с кари причиняват десетки или стотици смъртни случаи всяка година и още по-голям брой наранявания.

Инцидентите често са резултат от нещо повече от "лошо управление". Употребата на неподходящ тип оборудване, изборът на неподходящо допълнително оборудване или аксе-соари, неподходяща работна среда, безотговорно назначение на работници, недостатъчно обучение на работника и други подобни са чести причини за инциденти.

Не е възможно да се опишат всички потенциално опасни ситуации, които могат да се случат по време на работа, преглед или обслужване на кара високоповдигач. Предупрежденията в това ръководство, както и лепенките по кара, не са предназначени да обхванат всички възможни опасности по време на работа.

Ако използвате, преглеждате или обслужвате кара по начин, който не е описан в това ръководство, моля, бъдете внимателни, защото го правите на ваша отговорност.

Този раздел обхваща методите за предотвратяване на инциденти, за които основно отговоря надзорният персонал.

Страници 1 - 2 до 1 -13 съдържат инструкции, които трябва да се прилагат от персонала, контролиращ работата с кара.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.