Ръководство за безопасна употреба и поддръжка на дървени палети

Правилен подбор на палети. Проверки за повреди (примери). Безопасна работа с палети. Транспортиране на палети с кари. Безопасна ръчна работа с палети (повдигане, преместване, сваляне).