Успешна заявка за абонамент 12 месеца +

Благодаря Ви за направената заявка за абонамент за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА за 12 месеца +

Ако сте заявили издаване на проформа фактура за плащането, тя ще бъде подготвена и изпратена до 24 часа.

Ако не желаете проформа фактура, използвайте следните данни за плащане:

Сума: 190,80 лв. (сто и деветдесет лева и осемдесет стотинки)

Получател: Доцео ООД
IBAN: BG26FINV91501015159366
BIC FINVBGSF
Основание за плащане: име на фирмата (ако заявката е от физическо лице - две имена).

И в двата случая, след потвърждаване на плащането ще получите данни за достъп и данъчна фактура.

Ако искате по-бързо активиране на абонамента, то моля изпратете платежно на zbut@otgovori.info