НАЙ-НОВО

АКТУАЛНО

Изменения и допълнения на наредбата за инструктажите

ДВ, бр. 54 от 25.06.2024: Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. – инструктажи

В броя са обнародвани измененията и допълненията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането ...
Образци на фирмени документи

Заповед за прилагане на мерки при работа на открито при високи температури

Нормативни основания: Чл. 72 на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на ...

Открийте възможностите