Информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА е продукт на "Доцео" ЕООД - създател на най-големият сайт за безопасност и здраве при работа Otgovori.Info, поддържан от експерти в областта на ЗБУТ.

Защо направихме ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА?

Като хора, които работим над 15 години в областта на здравословни и безопасни условия на труд, сме се сблъсквали нееднократно с липса на помощна информация на български език за осъществяване на дейностите по изпълнение и прилагане на нормативните изисквания, както и на систематизирана информация за добри практики.

Времето, което сме отделяли да търсим информация на други езици, да систематизираме и да проучваме практики и тълкувания е огромно.

Опитахме редица информационни системи, които предлагат юридическа информация и помощни материали, но много малка част от тяхното съдържание беше подходящо за хора, чиито основен ангажимент е организиране на дейностите, свързани със ЗБУТ. Те ни помагаха, но липсата на достатъчно информация бе осезателна.

Така решихме да направим нещо само за вас и нас - хората, които търсят решения по безопасност и здраве при работа.

Ние не просто публикуваме готово съдържание, а споделяме и нашия опит и знания, като разработваме процедури по прилагане на нормативни изисквания и публикуваме образци на документи, които лично сме създали и усъвършенствали (и продължаваме да усъвършенстваме), за да бъдат те актуални и използваеми.

Кои сме ние?

Д-р София Евстатиева, дм

Д-р София Евстатиева, дм

 •  Докторска степен по хигиена на труда
 • Лекар със специалност по трудова медицина (от 2002 г.)

 

 • Експерт по здравословни и безопасни условия на труд („ТЮФ Рейнланд България” ЕООД)
 • Преподавател за обучение по безопасност и здраве на Комитети и Групи по условия на труд
 • Ergonomic Work Design and Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (MSDs)
 • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

От 2011 г. член на Технически комитет 59 „Ергономия“ на Български институт за стандартизация

Д-р инж. Деяна Илиева

Д-р инж. хим. Деяна Илиева

 • Доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“
 • Магистър инженер-химик „Безопасност на производствата“
 • Магистър „Органична и аналитична химия“
 • Обучител: Сертификат №00129 „Обучение на обучители“
 • Безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност.
 • Ergonomic Work Design and Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (MSDs)
 • Одитор/водещ одитор на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007
 • Преподавател за обучение по безопасност и здраве на Комитети и Групи по условия на труд.
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството.

От 2008 г. член на Технически комитет 59 „Ергономия“ на Български институт за стандартизация