НАПРАВЕТЕ СВОЯ АБОНАМЕНТ ЗА

ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА

 

Вземете БЕЗПЛАТНО нашата книга на хартиен носител*

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КУТ И ГУТ

 

Разработки от д-р инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева, дм на десетте задължителни теми за първоначално обучение на представителите в КУТ и ГУТ

 

cena

* Книгата ще бъде доставена на абонатите през месец януари 2017 г. с куриер.

Вижте съдържанието на Наръчника

Заявете абонамент

Вижте част от Наръчника

Вижте повече за
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА