Информационна система по ЗБУТ,
която спестява време и пари

ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА е информационна система, която е помощник в организацията, осигуряването и контрола на здравословни и безопасни условия на труд, и е предназначена за работодатели, длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, ръководители и специалисти е областта на ЗБР.

С информационната система ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА получавате достъп до:

Нормативна база по безопасност и здраве:

  • Българско законодателство
  • Международно и Европейско право
  • Съдебна практика

Библиотека с помощни документи:

  • Ръководства по прилагане на нормативни изисквания и добри практики в областта на ЗБУТ
  • Инструкции за безопасна работа
  • Чек-листове за проверки
  • Образци на документи
  • Презентации по ЗБУТ
  • Статии, брошури, проучвания и др

Специална услуга "Уведомяване за промени в нормативните изисквания по ЗБУТ с коментари по прилагането им":

Получавате до 3 дни от обнародването на промяна в нормативните изисквания по ЗБУТ информация по имейла за:

– какво е новото (има ли наистина нещо ново или просто е сменено името на министерството);
– сравнителна таблица на старите и нови изисквания (ако са повече), така че да не се налага Вие да минавате през десетки членове и да сравнявате;
– акценти, на които трябва да се обърне внимание и изискват прилагане на мерки (например актуализиране на документи, издаване на нови и т.н.)
– пълен текст на актуализирания (или новия) нормативен акт.

Уведомленията са достъпни и онлайн в информационната система.

Заявка за абонамент

139 без ДДС / 12 месеца

 

Ако искате да се абонирате индивидуално, попълнете само полетата "лице за контакт", "телефон" и "електронна поща" (+ полето за препоръка, ако имате такава от настоящ абонат).

Фирма:

Адрес по регистрация:

ЕИК:

Регистрация по ДДС:

МОЛ:

Лице за контакт:

Телефон за връзка:

Електронна поща (e-mail):

Попълнете САМО, ако този абонамент Ви е препоръчан от настоящ абонат: (впишете името на фирмата абонат или името на лицето, ако е индивидуален абонат):

Ако искате да попитате нещо или да ни изпратите някакво съобщение, моля напишете го тук:

След получаване на заявката, ще Ви изпратим проформа фактура.