Работим упорито :)

Здравейте,

Zbut.Eu е мястото, където ще бъде осъществен нов проект на Otgovori.Info. Засега крайни срокове не даваме, но се надявам есенно да изненадаме приятно колегите, които работят в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

Междувременно, защо не погледнете какво можем да направим за Вас и сега?

ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗБУТ

АБОНАМЕНТ „ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗБУТ“

Д-р инж. Деяна Илиева
GSM0889 319 568