Единственият онлайн помощник на експерта по ЗБУТ

Над 1000 документа по ЗБУТ

Над 300 инструкции за безопасна работа

Над 80 образци на фирмени документи

 

НАПРАВЕТЕ СВОЯ АБОНАМЕНТ

Вземете БЕЗПЛАТНО нашата книга*

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КУТ И ГУТ

 

Разработки от д-р инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева, дм на десетте задължителни теми за първоначално обучение на представителите в КУТ и ГУТ

 

cena

* Книгата ще бъде доставена на абонатите през месец януари 2017 г. с куриер.

Вижте съдържанието на Наръчника

Заявете абонамент

Вижте част от Наръчника

Вижте повече за
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА