Като абонат на правната и информационна система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Вие получавате:

Достъп до пълна нормативна база по ЗБУТ

Достъп до процедури, образци, ръководства и други документи по ЗБУТ - Всички процедури и образци на документи са разработени от нас специално за тази система!

Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси

Анализи на промени в нормативните изисквания и уведомяване по и-мейл - ние следим промените, анализираме и изпращаме уведомление какво конкретно е променено и необходимо ли е да предприемете някакви стъпки.

Избери своя абонаментен план